ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > UKV1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVK/UKV1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vzhledem k součané situaci výtvarného umění, nemůže výchova k umění a uměním pracovat s tradičními přístupy k umění. Umění se změnilo, ale diváci jsou stále v zajetí starých pojetí umění. Vzniklý rozpor je zdrojem neporozumění umění, které ve svém důsledku vede ke ztrátě smyslu umění v očích nejširší veřejnosti. V předmětu má studující možnost pochopit současné dění v umění i ve výchově.  Studující se seznámí se současným oborovým pohledem na obě oblasti a na jejich vztahy. To mu umožní jim porozumět natolik, aby se pro něj staly významnými a nabyly tak nový smysl.

Poslední změna: 29.01.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KVK/UKV1, Umění v kontextech vzdělávání 1
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KVK/UKV1 - IS/STAG

Obsah: Umění, zejména výtvarné, jako prostředek a jako cíl ve všeobecném vzdělávání. Vztah umění, vědy a jiných kulturních domén v kontextech všeobecného vzdělávání a školské politiky. Problémy multikulturality a multidisciplinarity a jejich souvislosti pro výchovu uměním.
Klíčová slova: všeobecné vzdělávání, umění, věda, multidisciplinarita
Cíl: Vybavit studenta náhledem na úlohu umění a uměleckých aktivit ve všeobecném vzdělávání a kultivaci populace, zejména s ohledem na multikulturní a multidisciplinární problematiku.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra výtvarné výchovy a kultury
Doc. PaedDr.
Jan Slavík
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6485

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 9:00 11:10 KL323 - sudý týden
Každý Úterý 7:30 9:20 KL323 - lichý týden
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]