ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > UTDVV > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVK/UTDVV

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KVK/UTDVV - IS/STAG

Doporučená
Časopis Výtvarná výchova
HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P., Didaktika Vv I., 2.vyd, Karolinum Praha , 1991
SLAVÍK, J., Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999, ISBN 80-7178-262-9
Hazuková, Helena, Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově. [Díl] II. , Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 1995
Hazuková, Helena, Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově. I. , Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 1994
SLAVÍK, J., WAWROSZ, P., Umění zážitku, zážitek umění. 2. díl : teorie a praxe artefiletiky , Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta 2004
Kol. (red. J. Slavík), Výtvarná výchova a její teorie?, PF UK, Praha 1998
Uždil, Jaromír, Výtvarný projev a výchova , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1978
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Ke stěžejním oborovým textům, z nichž těží zpracování obsahu předmětu, patří tyto publikace:

SLAVIK, J. Umění zážitku, zážitek umění I. [teorie a praxe artefiletiky 1. díl]. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogicka fakulta, 2001. ISBN 80-7290-066-8.

SLAVIK, J. - WAWROSZ, P. (2004) Umění zážitku, zážitek umění [teorie a praxe artefiletiky 2.díl]. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogicka fakulta, 2004. ISBN 80-7290-130-3.

Další literatura uvedená v přednáškových prezentacích:

HAZUKOVÁ, H.; ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy. 1. díl. Praha: Universita Karlova, 2005. ISBN 80-7290-237-7

UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: SPN, 1984 (2002)

Studující mohou k dalšímu studiu využít články na těchto webových stránkách:

www.rvp.cz, www.artefiletika.cz, www.eduart.cz

Poslední změna: 14.02.2014
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.