ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > VKMS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVK/VKMS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Teorie výtvarné výchovy se dnes nemůže spoléhat pouze na to, co nám o tvorbě a vnímání vizuálních děl mohou říci tradičně pojaté dějiny umění. Vizualitou se dnes, z různých úhlů pohledu, zaobírá nespočet oborů. Jejich výzkumné závěry musí zohledňovat, a také zohledňují, obory, které se vizuálním (výtvarným) uměním zaobírají ze své podstaty. V předmětu VKMS nahlédneme do jejich debat, pokusíme se načas zaujímat jejich stanoviska a pracovat s jejich kriterii ve vztahu k výtvarnému umění.

Poslední změna: 29.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KVK/VKMS, Viz. kultura v meziobor. souvislostech
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KVK/VKMS - IS/STAG

Získat výchozí náhled na mezioborové souvislosti teorií vizuální kultury s ohledem na hlavní systémové prvky a vztahy, které umožňují zobecňování mezi obory. Orientovat se v různých typech diskursu o výtvarném umění. Zvládnout pojmoslovné základy různých teoretických oborů, které spolupracují s teorií výtvarné výchovy.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra výtvarné výchovy a kultury
Doc. PaedDr.
Jan Slavík
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6485

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 9:00 11:10 KL323 - sudý týden
Každý Úterý 7:30 9:20 KL323 - lichý týden
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]