ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > VP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVK/VP

Text (C021) Nápověda

Preambule

Vážení studenti a návštěvníci stránek předmětu KVK/VP - Výtvarný projekt,

na tomto webu snad naleznete všechny podstatné informace o smyslu předmětu, obsazích, které by naše společná práce měla tematizovat a zprostředkovat, a o požadavcích kladených na studenty.

Smyslem předmětu je představit uvažování o strukturaci učiva ve výtvarné výchově jako netriviální, přestože právě takto zjednodušeně a okleštěně bývá laickou veřejností problematika projektování výuky vnímána. To je způsobeno jednak poměrně nízkou úrovní oborové interpretace a prezentace výtvarné problematiky žákovské tvorby v širších souvislostech kulturních, sociálních a personálních, jednak prestiží oboru, která je odvozována v očích veřejnosti takřka výlučně z rehabilitační a relaxační funkce výtvarných činností. Z tohoto důvodu se předmět zaměřuje na rozvoj schopnosti studentů uvažovat nad aranžmá výukové situace a jeho zdůvodňováním, a dále rozvíjí schopnosti diskutovat  zlepšující varianty pedagogického díla ve výtvarné výchově.

Obsahem předmětu je oborově didaktický jazyk, který umožňuje pojmenovat obsahově činnostní struktury výuky a vyzdvihnout je tak do centra pozornosti, jako téma, o němž je možné diskutovat, a jež je možné při zasazení do souvislostí hodnotit podle určitých kritérií. Teprve takový jazyk se stává nástrojem pro zdůvodňování výukových činností ve vztahu k předpisu RVP a v komunikaci s odbornou nebo širší veřejností.

Z takovéto pozice je potom koncipován požadavek na vypracování výtvarného projektu a jeho reflexi v podobě seminární práce.

Doufám, že materiály, které jsou na stránkách předmětu představeny budou předloženy srozumitelně, aby dobře informovaly případné zájemce o problematiku výtvarných projektů a studujícím umožnily smysluplnou činnost.

Přeji, ať se dílo daří.

Poslední změna: 02.06.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KVK/VP, Výtvarný projekt
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KVK/VP - IS/STAG

V předmětu studenti realizují vlastní výtvarný projekt na zvolené téma.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra výtvarné kultury
PhDr.
Věra Uhl Skřivanová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6470

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]