ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > VV1 > O předmětu