ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > ZAVK > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVK/ZAVK

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Porozumění současné výtvarné kultuře a umění předpokládá určitou obeznámenost s jejich projevy. Pokud se s nimi do určité míry seznámíme, zjistíme, že jsou všudypřítomné. Zároveň se před námi více otevře doposud skrytý a rozlehlý svět.

Poslední změna: 26.10.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KVK/ZAVK, Základy výtvarné kultury
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KVK/ZAVK - IS/STAG

Studenti získají hlubší vhled do některých témat výtvarné kultury, teorie a dějin výtvarného umění, důležitých pro učitele v prvním období základního vzdělávání. Výběr témat proto koresponduje s danou problematikou v obsahu výtvarné výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZV. Stručný obsah: orientace v oblastech výtvarného umění, charakteristika jednotlivých okruhů výtvarné umělecké tvorby, užitá uměnovědná terminologie, ilustrace, hračka, design, recepce a interpretace výtvarných uměleckých děl, tvorba vizuálního zobrazení a vybrané kapitoly z dějin výtvarného umění 20. století.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra výtvarné výchovy a kultury
PhDr.
Věra Uhl Skřivanová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6470

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]