ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > ZVG > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVK/ZVG

Text (C021) Nápověda

Dobrý den...

Základy vizuální gramotnosti vychází z podstaty naší smyslové zkušenosti. Od chvíle, kdy ráno po probuzení otevřeme oči, valí se na nás až do chvíle, kdy je opět zavřeme, mnoho obrazů, které bezděčně nebo vědomě přijímáme, pokud si je dokonce sami nepřivoláváme. A ani tehdy, když máme ve spánku oči zavřené, nepřestáváme vidět... Jak se vyrovnat s tolika obrazy, které kolem nás tančí, pohybují se nebo jenom prostě setrvávají, abychom se mohli zmocnit jejich významu? Rozumíme automaticky každému z nich? Jsou zde určité fyziologické předpoklady či kulturní omezení, která musíme vzít v úvahu nebo je překonat, abychom se ve vizuální kultuře dobře orientovali? Můžeme dělit obrazy na vhodné či nevhodné pro učení se? A dělá nás rozumění obrazu lepšími?

Tyto a další otázky si budeme klást v předmětu Základy vizuální gramotnosti, kde si nejlépe na praktických příkladech z běžného života nebo ze světa vizuální kultury a umění ukážeme, jak se k nám svět obrazů chová, jak naše tělo a mysl na tyto podněty reaguje a co musíme dělat pro to, aby nám v komunikaci obrazem bylo dobře rozumět. Naše přemýšlení o problému podložíme fakty z relevantních výzkumů obrazového vnímání, teorie umění i učení.

Těším se s Vámi na setkávání se s obrazem...

Poslední změna: 14.06.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KVK/ZVG, Základy vizuální gramotnosti
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Vyloučené předměty UUD/ZVK  (Základy vizuální komunikace)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KVK/ZVG - IS/STAG

Obsah předmětu: Nástin modelů vizuálního vnímání, podmínky jejich proměn. Současné vizuání teorie.
Klíčová slova: znak, sémiotika, sémantika, obrazová komunikace, interakce subjektivit, pluralitní přístup ke světu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou odhalování struktur vizuální zkušenosti. Na základě analýzy kazuistik vizuální zkušenosti poskytnout inspiraci a nástroje k poučenému interpretování současné vizuální kultury, která je stále více založena na obrazové komunikaci. Posílit kompetence studentů v oblasti vědomého zacházení s obrazy.
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra výtvarné výchovy a kultury
Doc. PaedDr.
Jan Slavík
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6485

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 9:00 11:10 KL323 - sudý týden
Každý Úterý 7:30 9:20 KL323 - lichý týden