ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > SPP > PPS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

SPP/PPS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

      "Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení"    J. Á. Komenský

     Pedagogická praxe se významnou měrou podílí na rozvoji pedagogických kompetencí budoucích učitelů. Jejich budování nelze realizovat pouze na základě teoretické výbavy z oblasti obecné a speciální didaktiky, ale v těsné vazbě na její praktickou aplikaci při kontaktu s dětmi a mládeží. Je pravdou, že na bázi teoretických poznatků si studenti osvojí určité, byť velmi bohaté vědomosti, avšak teprve prostřednictvím jejich vlastní činnosti během pedagogické praxe se získané znalosti stávají hlubšími a trvalejšími a současně  u nich dochází k osvojování didaktických dovedností a postupné indentifikaci s učitelskou rolí. 

Poslední změna: 17.01.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace SPP/PPS, Pedagogická praxe souvislá
Výuka Letní semestr , Seminář 4 [TYD/SEM]
Zakončení Zápočet, 10 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle SPP/PPS - IS/STAG

Komplexní poznání pedagogické praxe a administrativní činnosti učitele na příslušném stupni školy. Uplatnění vlastních znalostí a dovedností získaných během studia v předmětech odborných i v didaktice. Naučit se řešit konkrétní situace při vyučování i v mimoškolní činnosti žáků. Poznat průběh pedagogických rad, schůzek předmětových komisí, schůzek s rodiči žáků. Získat komunikativní dovednosti.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Středisko pedagogické praxe
PaedDr.
Josef Kepka
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6670, 6304
WWW vyučujícího
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]