ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > A8 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/A8

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace UJP/A8, Angličtina 8
Výuka Letní semestr , Cvičení 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle UJP/A8 - IS/STAG

Cílem kurzu je prohloubit jazykové kompetence na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Nebyla nalezena vazba učitele na telefonní seznam, data (místnost, telefony) nemusí být k dispozici.
Pro nastavený login nebyl nalezen žádný vyučující!
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]