ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > AC > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/AC

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace UJP/AC, Anglická konverzace pro pokročilé
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle UJP/AC - IS/STAG

Kurz je určen studentům s pokročilou znalostí angličtiny. Cílem kurzu je naučit studenty komunikovat plynule, jazykově správně a aktivně používat moderní, aktuální slovní zásobu a frazeologii. Prostřednictvím diskusí a debat budou mít studenti příležitost rozvíjet svoji schopnost jasně se vyjadřovat, obhajovat svá stanoviska a vhodně reagovat na názory jiných.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Nebyla nalezena vazba učitele na telefonní seznam, data (místnost, telefony) nemusí být k dispozici.
Pro nastavený login nebyl nalezen žádný vyučující!