ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > AC8B > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/AC8B

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura UJP/AC8B - IS/STAG

Základní
Naunton, I., Profile 3: upper intermediate. Student' s book. Oxford: Oxford University Press, 2005
ALLISON, J., The Business 2.0 Intermediate, Student´s Book , Oxford: Macmillan 2013
Rozšiřující
TULLIS, G.; TRAPPE, T., New Insights into Business, Student´s Book , London: Longman 2004
Doporučená
ECONOMIA, Business Spotlight: Angličtina pro mezinárodní komunikaci , Praha: Economia
MASCULL, B., Business Vocabulary in Use, Intermediate , Cambridge: Cambridge University Press 2012
McCarthy, Michael, Grammar for business , Cambridge : Cambridge University Press 2009
kolektiv autorů, Oxford Business English Dictionary , Oxford: Oxford University Press 2005
ASHLEY, A., Oxford Handbook of Commercial Correspondence (new edition) , Oxford: Oxfordu University Press 2003
Text (C021) Nápověda

Doplňující literatura

-

Poslední změna: 04.05.2015
 
Text (C021) Nápověda

Zdroje na internetu

-

Poslední změna: 24.05.2015
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.