ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > AEL3 > O předmětu