ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > AEL5 > O předmětu