ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > APS2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/APS2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milé studentky, milí studenti, 

anglický jazyk používají nejen v Evropě, ale i po celém světě miliony lidí. Je to jazyk nejen počítačových expertů, ale jazyk, kterým se domluvíte napříč všemi kontinenty.

Proto je pro vás připraven kurz, díky kterému se přiblížíte možnosti dorozumět se s lidmi po celém světě, se svými profesními kolegy ve zdravotnictví a také s anglicky hovořícími pacienty. Náš kurz navazuje na kurz APS1. Rozvíjí schopnosti komunikace v anglicky mluvícím  pracovním prostředí, naučí Vás základům práce se zdravotnickou dokumentací a literaturou.

 

Poslední změna: 03.09.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace /,
Výuka , Přednáška [] Cvičení [] Seminář []
Zakončení ---, 0 kreditů,
Předměty informativně doporučené UJP/APS1  (Angličtiny pro sestry 1)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]