ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > AZ2 > O předmětu