ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > CPC3 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/CPC3

Text (C021) Nápověda

Milé příznivkyně a milí příznivci češtiny jako cizího jazyka, vítejte!

Existuje větší motivace pro studium jazyka než život v zemi a

v kultuře, která daným jazykem mluví?

Poslední změna: 27.10.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace UJP/CPC3, Čeština pro cizince 3
Výuka Zimní semestr , Seminář 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Vyloučené předměty KČJ/AA  (Česká literatura 19. stol.) , KČJ/ANAL  (Analýzy současné literatury) , KČJ/BBSŠ  (Česká literatura 1. pol. 20. st. 2 SŠ) , KČJ/BCSŠ  (Česká literatura 1. pol. 20. st. 3 SŠ) , KČJ/CBSŠ  (Česká literatura po r. 1945 2 SŠ) , KČJ/CBZŠ  (Česká literatura po r. 1945 2 ZŠ) , KČJ/CJ1  (Čeština jako cizí jazyk 1) , KČJ/CJ2  (Čeština jako cizí jazyk 2) , KČJ/CPH  (Čeština pro humanisty) , KČJ/CPP  (Čeština pro překladatele) , KČJ/ČJC1  (Čeština pro cizince 1) , KČJ/ČJC2  (Čeština pro cizince 2) , KČJ/ČJC3  (Čeština pro cizince 3) , KČJ/ČJC4  (Čeština pro cizince 4) , KČJ/ČJHB  (Čeština pro Historická studia) , KČJ/DA  (Starší česká literatura) , KČJ/DIJZ  (Didaktika českého jazyka ZŠ) , KČJ/DISZ  (Didaktika slohové a komunikativ. výchovy) , KČJ/DJLS1  (Didaktika českého jazyka 1) , KČJ/DJLS2  (Didaktika čes. jazyka a literatury SŠ 2) , KČJ/DJLZ1  (Didaktika čes. jazyka a literatury ZŠ 1) , KČJ/DJLZ2  (Didaktika českého jazyka 2) , KČJ/DJ1NŠ  (Didaktika českého jazyka 1 NŠ) , KČJ/DJ2NŠ  (Didaktika českého jazyka 2 NŠ) , KČJ/DLNŠ  (Didaktika literatury NŠ) , KČJ/DLS1  (Didaktika literatury 1) , KČJ/DLZ2  (Didaktika literatury 2) , KČJ/DSČ  (Diplomový seminář) , KČJ/DS2  (Diplomový seminář 2) , KČJ/EIA1  (Morfologie) , KČJ/FFB  (Fonetika a fonologie) , KČJ/HIG  (Historická gramatika) , KČJ/HIG1  (Historická gramatika 1) , KČJ/HIG2  (Historická gramatika 2) , KČJ/IDSL  (Interpretace děl starší české literatury) , KČJ/IKV  (Interkulturní výchova v předmětu ČJ) , KČJ/IMZŠ  (Liter. interpretace děl lit. pro mládež) , KČJ/ISST  (Interpretace staroslověnských textů) , KČJ/ISTE  (Interpretace staročeských textů) , KČJ/ITPP  (Interpretace textu čes. poválečné prózy) , KČJ/JSL  (Jazyková mapa světa) , KČJ/JVNM  (Jazykový výklad textu a norm. mluvnice) , KČJ/JVPV  (Jazyková výchova v předškolním věku) , KČJ/KJPH  (Kultura jazykového projevu) , KČJ/KMPV  (Kultura mluveného projevu) , KČJ/KOMP1  (Literární komparatistika 1) , KČJ/KOMP2  (Literární komparatistika 2) , KČJ/KŘ  (Kultura řeči) , KČJ/KSLA  (Kapitoly za světové literatury A ZŠ) , KČJ/KSL3  (Kapitoly ze světové literatury 3) , KČJ/KSL4  (Kapitoly ze světové literatury 4) , KČJ/KSL5  (Kapitoly ze světové literatury 5) , KČJ/LB  (Lingvistická bohemistika) , KČJ/LIČAS  (Literární časopisy v poválečném období) , KČJ/LIČAV  (Literární časopisy) , KČJ/LIFIV  (Literatura a film) , KČJ/LIMLS  (Literatura pro mládež) , KČJ/LIMLZ  (Literatura pro mládež ZŠ) , KČJ/LLTSA  (Lexikologie, lexikografie a tvoření slov) , KČJ/LLTSV  (Lexikologie a tvoření slov) , KČJ/LM1NŠ  (Literatura pro děti a mládež 1 NŠ) , KČJ/MONA  (Moderní metody a formy práce) , KČJ/MPU  (Mluvený projev učitele a žáka) , KČJ/MRK2  (Metodika rozvíjení tvořivosti) , KČJ/NASPX  (Náslechová praxe - bakalářská) , KČJ/NATE  (Nauka o textu ČJ) , KČJ/ONSE  (Onomastický seminář) , KČJ/PARA  (Paraliteratura) , KČJ/PDF  (Přehled a poetika malých divadel) , KČJ/PEZŠ  (Výstupová praxe ZŠ) , KČJ/POST  (Osobnosti současné české literatury) , KČJ/PRAV  (Pravopisný proseminář) , KČJ/PSŠ  (Výstupová praxe SŠ) , KČJ/REC  (Recitace a výraz. čtení jako metoda lit.) , KČJ/RUP  (Rétorika, ústní projev) , KČJ/SČJ1  (Současný český jazyk 1) , KČJ/SČJ2  (Současný český jazyk 2) , KČJ/SČLB  (Současná česká literatura) , KČJ/SL  (Světová literatura) , KČJ/SLD1  (Svět. literatura pro děti a mládež) , KČJ/SLMV  (Světová literatura pro mládež) , KČJ/SLS  (Slavistika a staroslověnština) , KČJ/SLS2  (Slavistika a staroslověnština 2) , KČJ/STSŠ  (Stylistika ČJ) , KČJ/STZŠ  (Stylistika ČJ ZŠ) , KČJ/SZNŠ  (Státní závěrečná zkouška NŠ) , KČJ/TL  (Teorie literatury) , KČJ/TS1K  (Teorie spis. jazyka a jaz. kultura) , KČJ/T1SŠ  (Teorie literatury 1 ČJ SŠ) , KČJ/UDLB  (Úvod do lingvistické terminologie) , KČJ/ÚE  (Úvod do etymologie) , KČJ/ÚJFNŠ  (Úvod do studia českého jazyka NŠ) , KČJ/USL  (Úvod do studia literatury) , KČJ/VJARZ  (Všestranný jazykový rozbor) , KČJ/VJB  (Vývoj jazyka) , KČJ/V1SŠ  (Vývoj jazyka 1 ČJ SŠ) , KČJ/X1SŠ  (Syntax 1 ČJ SŠ) , KČJ/X1ZŠ  (Syntax 1 ČJ ZŠ) , KČJ/X2SŠ  (Syntax 2 ČJ SŠ) , KČJ/X2ZŠ  (Syntax 2) , KČJ/ZAJA  (Úvod do studia jazyka) , KČJ/ZKČ  (Základy komunikace v češtině) , KČJ/9CPP  (Čeština pro překladatele) , KČJ/9VJRZ  (Všestranný jazykový rozbor)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle UJP/CPC3 - IS/STAG

Cílem kurzu je naučit studenty - nerodilé mluvčí - komunikovat v každodenních komunikačních situacích v češtině a vybavit studenty jazykovými kompetencemi na výstupní úrovni B1.2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je pokračováním UJP/CPC2.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Ústav jazykové přípravy
Správa UJP
Mgr.
Kateřina Sachrová
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5246

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 14:45 15:45 ST 303
Každý Pátek 11:00 12:00 UU 308