ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > CPC5 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/CPC5

Text (C021) Nápověda

Milé příznivkyně a milí příznivci češtiny jako cizího jazyka, vítejte!

Existuje větší motivace pro studium jazyka než život v zemi a

v kultuře, která daným jazykem mluví?

Poslední změna: 04.10.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace UJP/CPC5, Čeština pro cizince 5
Výuka Zimní semestr , Seminář 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Vyloučené předměty KČJ/AA  (Česká literatura 19. stol.) , KČJ/ANAL  (Analýzy současné literatury) , KČJ/BBSŠ  (Česká literatura 1. pol. 20. st. 2 SŠ) , KČJ/BCSŠ  (Česká literatura 1. pol. 20. st. 3 SŠ) , KČJ/CBSŠ  (Česká literatura po r. 1945 2 SŠ) , KČJ/CBZŠ  (Česká literatura po r. 1945 2 ZŠ) , KČJ/CJ1  (Čeština jako cizí jazyk 1) , KČJ/CJ2  (Čeština jako cizí jazyk 2) , KČJ/CPH  (Čeština pro humanisty) , KČJ/CPP  (Čeština pro překladatele) , KČJ/ČJC1  (Čeština pro cizince 1) , KČJ/ČJC2  (Čeština pro cizince 2) , KČJ/ČJC3  (Čeština pro cizince 3) , KČJ/ČJC4  (Čeština pro cizince 4) , KČJ/ČJHB  (Čeština pro Historická studia) , KČJ/DA  (Starší česká literatura) , KČJ/DIJZ  (Didaktika českého jazyka ZŠ) , KČJ/DISZ  (Didaktika slohové a komunikativ. výchovy) , KČJ/DJLS1  (Didaktika českého jazyka 1) , KČJ/DJLS2  (Didaktika čes. jazyka a literatury SŠ 2) , KČJ/DJLZ1  (Didaktika čes. jazyka a literatury ZŠ 1) , KČJ/DJLZ2  (Didaktika českého jazyka 2) , KČJ/DJ1NŠ  (Didaktika českého jazyka 1 NŠ) , KČJ/DJ2NŠ  (Didaktika českého jazyka 2 NŠ) , KČJ/DLNŠ  (Didaktika literatury NŠ) , KČJ/DLS1  (Didaktika literatury 1) , KČJ/DLZ2  (Didaktika literatury 2) , KČJ/DSČ  (Diplomový seminář) , KČJ/DS2  (Diplomový seminář 2) , KČJ/EIA1  (Morfologie) , KČJ/FFB  (Fonetika a fonologie) , KČJ/HIG  (Historická gramatika) , KČJ/HIG1  (Historická gramatika 1) , KČJ/HIG2  (Historická gramatika 2) , KČJ/IDSL  (Interpretace děl starší české literatury) , KČJ/IKV  (Interkulturní výchova v předmětu ČJ) , KČJ/IMZŠ  (Liter. interpretace děl lit. pro mládež) , KČJ/ISST  (Interpretace staroslověnských textů) , KČJ/ISTE  (Interpretace staročeských textů) , KČJ/ITPP  (Interpretace textu čes. poválečné prózy) , KČJ/JSL  (Jazyková mapa světa) , KČJ/JVNM  (Jazykový výklad textu a norm. mluvnice) , KČJ/JVPV  (Jazyková výchova v předškolním věku) , KČJ/KJPH  (Kultura jazykového projevu) , KČJ/KMPV  (Kultura mluveného projevu) , KČJ/KOMP1  (Literární komparatistika 1) , KČJ/KOMP2  (Literární komparatistika 2) , KČJ/KŘ  (Kultura řeči) , KČJ/KSLA  (Kapitoly za světové literatury A ZŠ) , KČJ/KSL3  (Kapitoly ze světové literatury 3) , KČJ/KSL4  (Kapitoly ze světové literatury 4) , KČJ/KSL5  (Kapitoly ze světové literatury 5) , KČJ/LB  (Lingvistická bohemistika) , KČJ/LIČAS  (Literární časopisy v poválečném období) , KČJ/LIČAV  (Literární časopisy) , KČJ/LIFIV  (Literatura a film) , KČJ/LIMLS  (Literatura pro mládež) , KČJ/LIMLZ  (Literatura pro mládež ZŠ) , KČJ/LLTSA  (Lexikologie, lexikografie a tvoření slov) , KČJ/LLTSV  (Lexikologie a tvoření slov) , KČJ/LM1NŠ  (Literatura pro děti a mládež 1 NŠ) , KČJ/MONA  (Moderní metody a formy práce) , KČJ/MPU  (Mluvený projev učitele a žáka) , KČJ/MRK2  (Metodika rozvíjení tvořivosti) , KČJ/NASPX  (Náslechová praxe - bakalářská) , KČJ/NATE  (Nauka o textu ČJ) , KČJ/ONSE  (Onomastický seminář) , KČJ/PARA  (Paraliteratura) , KČJ/PDF  (Přehled a poetika malých divadel) , KČJ/PEZŠ  (Výstupová praxe ZŠ) , KČJ/POST  (Osobnosti současné české literatury) , KČJ/PRAV  (Pravopisný proseminář) , KČJ/PSŠ  (Výstupová praxe SŠ) , KČJ/REC  (Recitace a výraz. čtení jako metoda lit.) , KČJ/RUP  (Rétorika, ústní projev) , KČJ/SČJ1  (Současný český jazyk 1) , KČJ/SČJ2  (Současný český jazyk 2) , KČJ/SČLB  (Současná česká literatura) , KČJ/SL  (Světová literatura) , KČJ/SLD1  (Svět. literatura pro děti a mládež) , KČJ/SLMV  (Světová literatura pro mládež) , KČJ/SLS  (Slavistika a staroslověnština) , KČJ/SLS2  (Slavistika a staroslověnština 2) , KČJ/STSŠ  (Stylistika ČJ) , KČJ/STZŠ  (Stylistika ČJ ZŠ) , KČJ/SZNŠ  (Státní závěrečná zkouška NŠ) , KČJ/TL  (Teorie literatury) , KČJ/TS1K  (Teorie spis. jazyka a jaz. kultura) , KČJ/T1SŠ  (Teorie literatury 1 ČJ SŠ) , KČJ/UDLB  (Úvod do lingvistické terminologie) , KČJ/ÚE  (Úvod do etymologie) , KČJ/ÚJFNŠ  (Úvod do studia českého jazyka NŠ) , KČJ/USL  (Úvod do studia literatury) , KČJ/VJARZ  (Všestranný jazykový rozbor) , KČJ/VJB  (Vývoj jazyka) , KČJ/V1SŠ  (Vývoj jazyka 1 ČJ SŠ) , KČJ/X1SŠ  (Syntax 1 ČJ SŠ) , KČJ/X1ZŠ  (Syntax 1 ČJ ZŠ) , KČJ/X2SŠ  (Syntax 2 ČJ SŠ) , KČJ/X2ZŠ  (Syntax 2) , KČJ/ZAJA  (Úvod do studia jazyka) , KČJ/ZKČ  (Základy komunikace v češtině) , KČJ/9CPP  (Čeština pro překladatele) , KČJ/9VJRZ  (Všestranný jazykový rozbor)
Předměty informativně doporučené UJP/CPC4  (Čeština pro cizince 4)
Předmět nemá podmiňující předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle UJP/CPC5 - IS/STAG

Cílem kurzu je naučit studenty - nerodilé mluvčí - komunikovat nejen
v každodenních situacích v češtině, vhodně formulovat své myšlenky a podložit je argumenty z textu. Kurz vybaví studenty jazykovými kompetencemi na výstupní úrovni B2.1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Ústav jazykové přípravy
Správa UJP
Mgr.
Kateřina Sachrová
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5246

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 14:45 15:45 ST 303
Každý Pátek 11:00 12:00 UU 308
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]