ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > CPC5 > O předmětu