ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > CPC6 > O předmětu