ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > EBCS > O předmětu