ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > EFB > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/EFB

Angličtina pro finance a bankovnictví

Garanti: Ing. Petra Hromádková

0
Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura UJP/EFB - IS/STAG

Základní
Richard Clark and David Baker, Oxford English for Careers in Finance 2011
Doporučená
MACKENZIE, I., English for the Financial Sector , Cambridge University Press 2008
MACKENZIE, I., Financial English , Heinle ELT 2011
MACKENZIE, I., Professional English in Use: Finance , Cambridge University Press 2006
Text (C021) Nápověda

Zdroje na internetu

Presentations and presentation technology   www.presentersonline.com

Interview advice   www.buzzle.com

 
 
Poslední změna: 20.09.2018
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Doplňkové studijní materiály

  Effective presentations (71KB) Download
Text (C021) Nápověda

V??sledek obr??zku pro finance and banking

Poslední změna: 28.01.2019