ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > F6 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/F6

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milí studenti,

připravili jsme pro Vás kurz francouzštiny, který předpokládá středně pokročilé znalosti jazyka v návaznosti na F5. Očekávaná vstupní úroveň studentů je A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem je systematické rozvíjení všech jazykových kompetencí se zřetelem na porozumění psanému a mluvenému projevu a zejména na vlastní produkci. Během kurzu je soustavně rozšiřována slovní zásoba vztahující se k probíraným tématům. V kurzu je kladen důraz především na správnou aplikaci osvojených gramatických jevů a slovní zásoby při vlastním projevu. Kurz je veden ve francouzském jazyce.

Poslední změna: 29.10.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace UJP/F6, Francouzština 6
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Cvičení 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle UJP/F6 - IS/STAG

Cílem kurzu je dosažení úrovně A2+ dle SERR.
Obrázek (C008) Nápověda
Draguignan (Provence)
Draguignan (Provence)
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Ústav jazykové přípravy
Oddělení románských jazyků a latiny
Mgr.
Pavla Kocourková
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5220, 5213

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 14:50 16:30 UJP/CPC2 UL-610
Pondělí 11:10 12:50 UJP/CZK1 UU-209
Pondělí 13:00 14:40 UJP/F2 UL-607
Úterý 14:50 16:30 UJP/CPC2 UU-305b
Úterý 11:10 12:50 UJP/CZK1 UU-308
Úterý 13:00 14:40 UJP/F2 UU-305b
Středa 11:10 12:50 UJP/CZK1 ST-307
Středa 13:00 14:40 UJP/CZK2 ST-307
Čtvrtek 11:10 12:50 UJP/CZK1 ST-310
Čtvrtek 13:00 14:40 UJP/CZK2 ST-310

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 10:00 12:00 UU 308b
Každý Čtvrtek 09:00 11:00 ST 301
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]