ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > F8 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/F8

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milí studenti,

připravili jsme pro Vás kurz francouzštiny, který předpokládá středně pokročilé znalosti jazyka v návaznosti na F7. Kurz je určen všem zájemcům se vstupní úrovní nižší než B1- dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem kurzu je systematické rozvíjení všech jazykových kompetencí se zřetelem na porozumění psanému i mluvenému projevu a především na vlastní produkci. Během kurzu je soustavně rozšiřována slovní zásoba vztahující se k vybraným tématům. V kurzu je kladen důraz na správnou aplikaci osvojených gramatických jevů a slovní zásoby ve vlastním projevu. Kurz je veden ve francouzském jazyce.

Poslední změna: 29.10.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace /,
Výuka , Přednáška [] Cvičení [] Seminář []
Zakončení ---, 0 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Obrázek (C008) Nápověda
Saint Maurice en Trieves (Rhone-Alpes)
Saint Maurice en Trieves (Rhone-Alpes)
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]