ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > FC5E > O předmětu