ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > FC7E > O předmětu