ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > FEV > O předmětu