ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > FK > O předmětu