ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > FK3 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/FK3

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milí studenti,

připravili jsme pro Vás kurz francouzské konverzace, který je zaměřen na praktické použití jazykových dovedností získaných v předchozích jazykových kurzech. Během kurzu se seznámíte s vybranou slovní zásobou vztahující se k daným tématům a během diskuzí, her a dalších komunikativních aktivit si spontánně upevníte osvojené gramatické a lexikální učivo. Kurz je založen na práci s autentickými materiály. Důležitý prvek ve výuce představují sociokulturní zvláštnosti frankofonního prostředí v oblasti probíraných témat. Seznam témat najdete v plánu cvičení.

 

Poslední změna: 25.08.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace /,
Výuka , Přednáška [] Cvičení [] Seminář []
Zakončení ---, 0 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Obrázek (C008) Nápověda
Place Masséna (Nice)
Place Masséna (Nice)
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]