ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > ITB1 > O předmětu