ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > ITB2 > O předmětu
Course header (C001) Help

UJP/ITB2

Text (C021) Help

BENVENUTI e BENVENUTE!

Kurz je určen všem, kteří se v kurzu ITB1 (nebo jinde) naučili základy italské výslovnosti a zápisu, získali vhled do slovesné a jmenné flexe, do používání členů a dalších specifik italštiny. Nyní mají možnost dál rozvíjet znalost slovní zásoby i konverzačních frází, prohlubovat znalosti pravidelných i nepravidelných součástí gramatiky, procvičovat poslech i četbu, stejně jako písemný i ústní projev. Kurz přináší také vhled do italské kultury. Kurz je určen mírně pokročilým začátečníkům.

Last updated: 27.05.2011
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information UJP/ITB2, Italian B2
Teaching Winter semester , Summer semester , Tutorial 2 [Hours/Week]
Completion Pre-Exam Credit, 2 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation UJP/ITB2 -IS/STAG

The course prepares students for the target level A1 according to the Common European Framework for Languages.
Image (C008) Help
Firenze
Firenze
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Institute of Applied Language Studies
Správa UJP
Mgr.
Kateřina Štroblová
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 5247

Portlet edit mode... <<< Back

Timetable

Day from To Abbreviation Room
Monday 9:20 AM 11:00 AM UJP/ITB1 UU-204

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Pondělí 10 12
News (C012) Help
News
Zápočtový test 30.04.2018, 09:05

Zápočtový test se píše v pondělí 14.5.2018 od 9 hodin v místni UU305b. Náhradní zápočtové termíny budou vypsány ve stagu a je nutno se na ně přihlásit.

Termín zápočtu 18.09.2013, 13:26

Závěrečný zápočtový test se píše ve 12. nebo 13. týdnu, bude upřesněno během semestru. Studenti, kteří ze studijních důvodů potřebují psát zápočtový test v předtermínu, včas upozorní svého vyučujícího.

[RSS]