ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > ITB2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/ITB2

Text (C021) Nápověda

Vtejte!

BENVENUTI e BENVENUTE!

Kurz je určen všem, kteří se v kurzu ITB1 (nebo jinde) naučili základy italské výslovnosti a zápisu, získali vhled do slovesné a jmenné flexe, do používání členů a dalších specifik italštiny. Nyní mají možnost dál rozvíjet znalost slovní zásoby i konverzačních frází, prohlubovat znalosti pravidelných i nepravidelných součástí gramatiky, procvičovat poslech i četbu, stejně jako písemný i ústní projev. Kurz přináší také vhled do italské kultury. Kurz je určen mírně pokročilým začátečníkům.

Poslední změna: 27.05.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace UJP/ITB2, Italština B2
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle UJP/ITB2 - IS/STAG

Kurz připravuje na dosažení úrovně A1 dle SERR.
Obrázek (C008) Nápověda
Firenze
Firenze
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Ústav jazykové přípravy
Správa UJP
Mgr.
Kateřina Štroblová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5247

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Zápočtový test 14.02.2018, 10:16

Zápočtový test se píše v době a v místě výuky v pondělí 14.5.2018. Náhradní zápočtové termíny budou vypsány ve stagu a je nutno se na ně přihlásit.

Termín zápočtu 18.09.2013, 13:26

Závěrečný zápočtový test se píše ve 12. nebo 13. týdnu, bude upřesněno během semestru. Studenti, kteří ze studijních důvodů potřebují psát zápočtový test v předtermínu, včas upozorní svého vyučujícího.

[RSS]