ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > ITB8 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/ITB8

Text (C021) Nápověda

Vtejte!

BENVENUTI e BENVENUTE!

Kurz je určen všem, kteří v kurzu ITB7 (nebo jinde) získali vhled do složitějších struktur italského jazyka především s ohledem na svět práce. Nyní mají možnost dál rozvíjet znalost slovní zásoby i konverzačních frází, prohlubovat znalosti pravidelných i nepravidelných součástí gramatiky, procvičovat poslech i četbu, stejně jako písemný i ústní projev. Kurz přináší také vhled do italské kultury. Kurz je určen pokročilým.

Poslední změna: 01.06.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace /,
Výuka , Přednáška [] Cvičení [] Seminář []
Zakončení ---, 0 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Obrázek (C008) Nápověda
Porto Azzurro
Porto Azzurro
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Vizitce není přiřazen žádný login! Tento portlet není nakonfigurován.
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Předtermín zápočtu 18.04.2012, 13:14

Zápočtový test v předtermínu se píše ve středu 9.5. od 9:30 v kanceláři TP113.

Zápočtový test v řádném termínu se píše v pondělí 14.5. od 14:50 v TP212a.

Další termíny zápočtu pro zkouškové období budou uvedeny ve STAGu.

Změna učebny 14.02.2012, 12:57

POZOR Výuka se od 2. týdne semestru přesouvá do místnosti TP212a = MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA (stačí projít původní místností 212)!

Návaznost předmětů 27.05.2011, 08:57
KURZY ITA KURZY ITB
ita1 - lekce 0-2 (Progetto 1) itb1 - lekce 0-1 (Progetto 1)
ita2 - lekce 3-5 itb2 - lekce 2-3
ita3 - lekce 6-8 itb3 - lekce 4-5
ita4 - lekce 9-11 itb4 - lekce 6-7
ita5 - lekce 0-4 (Progetto 2) itb5 - lekce 8-9
ita6 - lekce 5-11 itb6 - lekce 10-11
  itb7 - lekce 0-2 (Progetto 2)
  itb8 - lekce 3-5
  itb9 - lekce 6-8
  itb10 - lekce 9-11
[RSS]