ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > N6 > O předmětu