ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > NA > O předmětu