ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > NC6W > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/NC6W

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura UJP/NC6W - IS/STAG

Základní
BLAŽKOVÁ, Blanka; OVESLEOVÁ Hana, Handelskorrespondenz Übungsbuch , Plzeň 2015
BRAUNERT, Jörg; SCHLENK, Unternehmen Deutsch Aufbaukurs , Stuttgart 2014
Rozšiřující
RADĚVOVÁ, Zuzana, Cvičebnice německé gramatiky 1 , Brno 2003
RADĚVOVÁ, Zuzana, Gramatika německého jazyka , Brno 2008
Voit, Heike, PONS Grammatik Deutsch kurz & bündig , Stuttgart : Ernst Klett Sprachen 2002
Doporučená
Nekovářová, Alena; Fliegler, Dominique, Alltagssprache Deutsch : 30 moderních konverzačních témat , Plzeň : Fraus 2003
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Další prameny k výuce nad rámec seznamu uvedeného ve stagu (je možno doplňovat i během semestru):

Věra Höppnerová, Kontakte - Deutsche Konversation, vydání l. Praha 2005

Poslední změna: 05.09.2015
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.
Text (C021) Nápověda

Zdroje na internetu

Seznam souvisejících www odkazů.
Poslední změna: 24.09.2008