ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > NC6W > Studijní materiály
Course header (C001) Help

UJP/NC6W

Course - literature (C005) Help

Course literature UJP/NC6W -IS/STAG

Basic
BLAŽKOVÁ, Blanka; OVESLEOVÁ Hana, Handelskorrespondenz Übungsbuch , Plzeň 2015
BRAUNERT, Jörg; SCHLENK, Unternehmen Deutsch Aufbaukurs , Stuttgart 2014
Extending
RADĚVOVÁ, Zuzana, Cvičebnice německé gramatiky 1 , Brno 2003
RADĚVOVÁ, Zuzana, Gramatika německého jazyka , Brno 2008
Voit, Heike, PONS Grammatik Deutsch kurz & bündig , Stuttgart : Ernst Klett Sprachen 2002
Recommended
Nekovářová, Alena; Fliegler, Dominique, Alltagssprache Deutsch : 30 moderních konverzačních témat , Plzeň : Fraus 2003
Text (C021) Help

Další prameny k výuce nad rámec seznamu uvedeného ve stagu (je možno doplňovat i během semestru):

Věra Höppnerová, Kontakte - Deutsche Konversation, vydání l. Praha 2005

Last updated: 05.09.2015
 
Documents (C013) Help

Studijní materiály

Does not contain documents.
Text (C021) Help

Seznam souvisejících www odkazů.
Last updated: 24.09.2008