ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > NP1 > O předmětu