ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > NP2 > O předmětu