ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > NPS2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/NPS2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milé studentky, milí studenti

 

jistě se chcete dorozumět s našimi německými a rakouskými sousedy a umět komunikovat se svými profesními kolegy ve zdravotnictví a s německy mluvícími pacienty.

V Německu nebo Rakousku můžete také studovat, absolvovat odbornou praxi nebo najít pracovní uplatnění.

Náš kurz navazuje na kurz NPS1. Rozvíjí schopnosti komunikace v německy mluvícím  pracovním prostředí, naučí Vás základům práce se zdravotnickou dokumentací a literaturou.

 

Poslední změna: 14.02.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace /,
Výuka , Přednáška [] Cvičení [] Seminář []
Zakončení ---, 0 kreditů,
Předměty informativně doporučené UJP/NPS1  (Němčina pro sestry 1)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]