ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > NT4 > O předmětu