ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > NT5 > O předmětu