ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > NZ1 > O předmětu