ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > PA > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/PA

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura UJP/PA - IS/STAG

Základní
Comfort, Jeremy, Effective presentations , Oxford 1997
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Další prameny k výuce nad rámec seznamu uvedeného ve stagu (je možno doplňovat i během semestru), případně rošíření informací o literatuře uvedených ve stagu o další podrobnosti.
Poslední změna: 24.09.2008
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

  presentation worksheet (23KB) Download
  useful phrases (84KB) Download
  assessment rubric (10KB) Download
Text (C021) Nápověda

Zdroje na internetu

Zdroje budou průběžně doplňovány.

Poslední změna: 02.10.2008