ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > R3 > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/R3

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura UJP/R3 - IS/STAG

Základní
Jelínek Stanislav, Raduga po novonu 2 , fraus,Plzeň 2008
Jelínek Stanislav, Raduga po novonu 3 , Fraus, Plzeň 2009
Rozšiřující
Golovatina, Varvara; Klausová, Vlasta, Cvičebnice ruského jazyka , Plzeň 2013
Doporučená
Balcar, M., Ruská gramatika v kostce. , Leda
Čára, Vladimír; Balcar, Milan,; Ladmanová, Jarmila, Ruská mluvnice pro střední školy , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1996
Nekolová, Věra; Camutaliová, Irena; Vasiljeva-Lešková, Alena, Ruština nejen pro samouky , Praha : LEDA 2002
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Vybrané kapitoly kurzu budou vyučovány podle výukových materiálů připravených v projektu INOVA.

Poslední změna: 14.09.2011
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.