ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > RC7D > O předmětu
Course header (C001) Help

UJP/RC7D

Text (C021) Help

Předmět je zaměřen na další prohlubování a upevňování odborných jazykových kompetencí. Prioritní oblastí je rozšiřování slovní zásoby a osvojení jazykových návyků pro vedení obchodních jednání jak v přímém styku, tak i po telefonu. Předpokládaná vstupní jazyková úroveň je B2 Společného evropského referenčního jazykového rámce.

Last updated: 14.10.2013
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information UJP/RC7D, Business Russian Advanced 1
Teaching Winter semester , Summer semester , Tutorial 4 [Hours/Week]
Completion Pre-Exam Credit, 4 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation UJP/RC7D -IS/STAG

To strengthen and further develop communicative skills in the professional language, to increase language competence necessary for negotiating in business Russian.
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Institute of Applied Language Studies
Správa UJP
Mgr.
Václav Trejbal
CSc.
Email only for registered users!
Phone: 5213

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 13:00 14:00 UU308b
Každý Čtvrtek 9:00 10:00 UU308b
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]