ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > RC7D > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/RC7D

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura UJP/RC7D - IS/STAG

Základní
Anfilov, Mark; Hutarová, Marcela, Dialogy obchodního jednání v ruštině , Praha : Vysoká škola ekonomická 1999
Horvátová, Marie, Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy III , V Praze : Oeconomica 2006
Rozšiřující
Mrověcová, Ljuba, Obchodní ruština = [Russkij jazyk v torgovle] : vše, co potřebujete pro rozvoj písemného i ústního projevu , Brno : Computer Press 2007
Doporučená
Balcar, Milan, Ruská gramatika v kostce , Voznice : Leda 1999
Balcar, Milan, Sbírka cvičení k ruské gramatice , Praha : Oeconomica 2002
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

 

Poslední změna: 14.10.2013
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.