ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > RPP > O předmětu