ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > RPP > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/RPP

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura UJP/RPP - IS/STAG

Základní
Hutarová, Marcela, Obchodní korespondence v ruštině , Praha : Vysoká škola ekonomická 1995
Ždanova, I. F.; Romanovskaja, M. A.; Veličko, A. B., Obchodní ruština = Delovoj russkij , Praha : Fragment 1996
Doporučená
Vavrečka, Mojmír, Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru = Češsko-russkij slovar' dlja delovoj sfery. Díl I., A-Přeč , Ostrava : Ostravská univerzita 1997
Vavrečka, Mojmír, Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru = Češsko-russkij slovar' dlja delovoj sfery. Díl II., Přeč-Ž , Ostrava : Ostravská univerzita 1997
Noviny a časopisy zaměřené na ekonomii
Vavrečka, Mojmír; Hrdlička, Milan; Rudincová, Božena, Rusko-český slovník pro hospodářskou sféru = Russko-češskij ekonomičeskij slovar' , Praha : Centr Evropy 1999
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Další prameny k výuce nad rámec seznamu uvedeného ve stagu (je možno doplňovat i během semestru), případně rošíření informací o literatuře uvedených ve stagu o další podrobnosti.
Poslední změna: 24.09.2008
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.
Text (C021) Nápověda

Zdroje na internetu

Seznam souvisejících www odkazů.
Poslední změna: 24.09.2008