ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > S1 > O předmětu