ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > S4 > O předmětu