ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > AC > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/AC

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Zde doplňte motivační text pro studenty i široké publikum.
Poslední změna: 27.06.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/AC, Analytická cvičení
Výuka Zimní semestr , Cvičení 6 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/AC - IS/STAG

Cílem kurzu je využít znalostí, které student nabyl v předchozích letech bakalářského i magisterského studia (proto je zařazen až do druhého ročníku magisterského studia), a připravit ho na využití a zužitkování nabytých znalostí v praxi a pro praxi. Kurz klade důraz na syntetické využití znalostí a schopností studentů, včetně prohloubení schopností práce s informacemi včetně identifikace spolehlivých zdrojů specifických informací (korupce, patronsko-klientské vztahy apod.). Kurz dále naučí studenty připravovat policy materiály a studie proveditelnosti pro konkrétní projekty, resp. projekty dle zadavatele. Vzhledem k tomu, že studenti musejí v rámci kurzu prezentovat vypracované podkladové materiály v rámci panelové diskuse, prohlubuje se i schopnost studentů představit "neinformované" veřejnosti výstupy a doporučení zpráv.
Studentům je vždy zadán modelový požadavek zadavatele (např. vlády, soukromé firmy, samosprávného orgánu) a student musí připravit podkladový materiál pro realizaci, resp. neuskutečnění daného projektu. V rámci policy materiálů a studií proveditelnosti se student učí zpracovat SWOT analýzu, politicko-ekonomická doporučení apod.
V průběhu kurzu jsou srovnávány materiály vypracované jednotlivými studenty a analyzovány postupy, které studenti použili.
Tento předmět je určen pro studenty navazujícího/magisterského studia.

Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Šárka Cabadová Waisová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 12,00 13,00
Každý Pátek 13,00 14,00
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]