ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > AC > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/AC

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Zde doplňte motivační text pro studenty i široké publikum.
Poslední změna: 27.06.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/AC, Analytická cvičení
Výuka Zimní semestr , Cvičení 6 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/AC - IS/STAG

Cílem kurzu je využít znalostí, které student nabyl v předchozích letech bakalářského i magisterského studia (proto je zařazen až do druhého ročníku magisterského studia), a připravit ho na využití a zužitkování nabytých znalostí v praxi a pro praxi. Kurz klade důraz na syntetické využití znalostí a schopností studentů, včetně prohloubení schopností práce s informacemi včetně identifikace spolehlivých zdrojů specifických informací (korupce, patronsko-klientské vztahy apod.). Kurz dále naučí studenty připravovat policy materiály a studie proveditelnosti pro konkrétní projekty, resp. projekty dle zadavatele. Vzhledem k tomu, že studenti musejí v rámci kurzu prezentovat vypracované podkladové materiály v rámci panelové diskuse, prohlubuje se i schopnost studentů představit "neinformované" veřejnosti výstupy a doporučení zpráv.
Studentům je vždy zadán modelový požadavek zadavatele (např. vlády, soukromé firmy, samosprávného orgánu) a student musí připravit podkladový materiál pro realizaci, resp. neuskutečnění daného projektu. V rámci policy materiálů a studií proveditelnosti se student učí zpracovat SWOT analýzu, politicko-ekonomická doporučení apod.
V průběhu kurzu jsou srovnávány materiály vypracované jednotlivými studenty a analyzovány postupy, které studenti použili.
Tento předmět je určen pro studenty navazujícího/magisterského studia.

Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Šárka Cabadová Waisová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 14,00 15,00 322
Každý Pátek 13,00 14,00
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]